Duurzaam bosbeheer

Bosmeester is gespecialiseerd in duurzaam bosbeheer. Maar wat houdt dat precies in? Toen de term duurzaamheid in 1713 door de Duitser Hans Carl von Carlowitz werd geïntroduceerd in zijn klassieke boek Sylvicultura Oeconomica richtte het zich vooral op het in stand houden van de productiecapaciteit van het bos voor toekomstige generaties.

Dat betekende vooral dat er niet meer geoogst mocht worden dan er bijgroeide. In de 250 jaar daarna kwam het woord duurzaamheid alleen voor in de vocabulaire van bosbouwers. De Club van Rome komt de eer toe de term als eerste in de politieke arena te hebben gelanceerd. Maar pas vanaf 1987 kreeg de term brede bekendheid toen de commissie Brundtland de term ‘duurzame ontwikkeling’ als centraal begrip gebruikte in haar invloedrijke rapport Our common future. Hierbij werd het gedefinieerd als: “een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Deze definitie sluit nauw aan bij de oorspronkelijke uitleg door Von Carlowitz, maar werd uiteraard wel breder geïnterpreteerd.

Deze lijn werd doorgezet en geconcretiseerd toen in 1995 John Elkington het begrip ‘People, Planet, Profit’ op de kaart zette als het doel van duurzame ontwikkeling. Hiermee benadrukte hij dat er alleen sprake is van duurzaamheid als er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Deze drie aspecten vormen ook de pijlers onder duurzaam bosbeheer. Maar er is meer nodig voor duurzaam bosbeheer dan alleen een goede balans tussen deze drie pijlers. Het fundament moet immers gevormd worden door vakkundigheid. Er is sprake van vakkundig bosbeheer als er een duidelijke lange termijn visie en er voldoende vakkennis en gebiedskennis aanwezig is.

Visie

Het werk van Bosmeester is sterk geënt en geïnspireerd op deze  visie op duurzaam bosbeheer. Bij elke opdracht zal onafhankelijk van het onderwerp altijd de balans tussen ecologie, economie en sociale aspecten in de gaten worden gehouden. Ook zal Bosmeester altijd teruggrijpen op de lange termijn visie voor het betreffende gebied en er voor zorgen dat er vanuit een goede terreinkennis wordt gehandeld. Als één van beide niet van voldoende kwaliteit is, zal dit eerst op peil moeten worden gebracht. Het mag duidelijk zijn dat Bosmeester een belangrijke speelt om er voor te zorgen dat het aspect vakkennis goed wordt geborgd.

Certificering

Patrick Jansen heeft de nieuwe Nederlandse FSC standaard geschreven. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om de bureaucratie terug te dringen en de nadruk weer meer te leggen op de praktijk van het bosbeheer. De nieuwste inzichten op het gebied van bosbeheer zijn er in verwerkt. De hier beschreven visie op duurzaam bosbeheer is ook goed terug te lezen in de opzet van de standaard.

Balancing act

Houtkunstenaar Otto Koedijk liet zich inspireren door deze visie op duurzaam bosbeheer en creëerde het kunstwerk op de foto. Patrick Jansen noemde het kunstwerk al snel Balancing Act, omdat die term perfect het vak van duurzaam bosbeheer weerspiegelt. Deze naam vormt tevens een ode aan zijn grote voorbeeld, de Canadese hoogleraar bosecologie Hamish Kimmins, die onder deze titel zijn vermaarde en invloedrijke bosecologische boek schreef.

Heeft u interesse in advies van Bosmeester?

Stuur een mail naar patrick@bosmeester.com met uw wensen!