Boeken

Voor meer informatie over deze boeken zie www.probos.nl.

Patrick Jansen, Hoofdstuk Geheimzinnige plek, in: Wandelboekje van natuurvrienden, Huijser & Harsema, 2016

Patrick Jansen en Martijn Boosten, Bestellen van bosplantsoen; handvaten voor de praktijk, Stichting Probos, 2015

Patrick Jansen, Voorwoord, in: Het ruisen van de populieren, Huijser & Meeuwsen, 2015

Patrick Jansen, Joyce Penninkhof en Paul Klinkenberg, Sint-Jansberg, een cultuurhistorische wandeling, Uitgeverij Matrijs, 2013

Patrick Jansen, Van heide tot lusthof; landgoederen in het Renkums beekdal, Uitgeverij Matrijs, 2012

Patrick Jansen, Mark van Benthem en Martijn Boosten, Bosgeschiedenis en erfgoed; handreikingen voor (veld)onderzoek, stichting probos, 2012

Martijn Boosten, Patrick Jansen, Ido Borkent, Beplantingen op verdedigingswerken, Stichting Probos, 2012

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten, Cultural heritage in sustainable forest management; The Dutch perspective, Stichting Probos, 2012

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten, Das kulturelle Erbe in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; Eine niederländische Perspektive, Stichting Probos, 2012

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten, Le patrimoine culturel dans la gestion durable de la forêt; le point de vue hollandais, Stichting Probos, 2012

Martijn Boosten en Patrick Jansen, Het beheer van boswallen, Afdrukken

In: Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. (red.: Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes) 2012: Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, hoofdstuk 13 (blz. 219-235).

Patrick Jansen en Martijn Boosten, Groesbeek, een cultuurhistorische wandeling, Uitgeverij Matrijs, 2011

Casper de Groot, Jan Oldenburger en Patrick Jansen; Invasieve soorten; handreikingen voor het beheer, Stichting Probos, 2011

Martijn Boosten, Patrick Jansen, Mark van Benthem en Bert Maes, Boswallen, Stichting Probos, 2011

Patrick Jansen, Martijn Boosten, Annemiek Winterink, Mark van Benthem, De aanleg van nieuwe bossen, Stichting Probos, 2009

Patrick Jansen en Mark van Benthem, Bosbeheer en biodiversiteit, Stichting Probos, 2008

Patrick Jansen, Dutch forest and nature areas, Stichting Probos, 2006

Patrick Jansen en Mark van Benthem, Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer, Stichting Probos, 2005

Patrick Jansen en Leen Kuiper, Hakhout; suggesties voor het beheer, Stichting Probos, 2002

Leen Kuiper en Patrick Jansen, Bos en energie, Stichting Prosbos, 2002

Patrick Jansen en Leen Kuiper (Probos), Martijn van Wijk en Henk Blitterswijk (Alterra), Michiel Houtzagers en Simon Klingen (Klingen Bomen), De aanleg van geïntegreerde bossen, Stichting Probos, 2001

Artikelen

Patrick Jansen heeft sinds 1992 bijna 100 artikelen geschreven. Hieronder een overzicht van de artikelen vanaf 2011. Voor meer artikelen van Patrick Jansen zie www.probos.nl.

Hakhout op omgekeerde rabatten, Patrick Jansen, Bosbericht nr 2, 2016

Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer, Afdrukken

Patrick Jansen en Martijn Boosten, De Landeigenaar, maart 2016

Buitensport, gastvrijheid en natuur: samen sterker!, Patrick Jansen, Casper de Groot en Jaap van den Briel, Bosbericht nr 5, 2015

Malegenootschappen inspiratiebron voor nieuwe natuurbeheer, Afdrukken

Hans Bleumink, Patrick Jansen en Jan Neefjes, Nieuwe Veluwe, 1/2015

Speeltoestellen in bos en natuur, Patrick Jansen, Bosbericht nr 8,2014

Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken, Martijn Boosten en Patrick Jansen, Bosbericht nr 7,2014

Van negeren tot accepteren, Patrick Jansen, Bosbericht nr 6,2014

Weet welk plantmateriaal je koopt!, Patrick Jansen, Martijn Boosten en Casper de Groot, Bosbericht nr 5,2014

Met de stroom mee, Afdrukken

Patrick Jansen en Jan Oldenburger, Houtwereld nr 24, 2014

Nieuwe economische dragers voor bos- en natuurbeheer, Afdrukken

Patrick Jansen, De Landeigenaar, augustus 2014

Bosbouw: 300 jaar voortrekker in duurzaamheid, Patrick Jansen, Bosbericht nr 8,2013

Innovaties op Elmia Wood 2013, Patrick Jansen en Martijn Boosten,Bosbericht nr 6, 2013

Kosten en baten van wilgenenergieplantages, Martijn Boosten en Patrick Jansen, Bosbericht nr 1, 2013

Cultuurhistorie: aan de slag!, Afdrukken

Patrick Jansen, Symposium “Bosgeschiedenis binnen de gangbare bosbouw”, 17 september 2013

We waren gewaarschuwd, Afdrukken

Patrick Jansen en Martijn Boosten, Houtwereld nr 24, 2013

Bosbouw: 300 jaar voortrekker in duurzaamheid, Afdrukken

Patrick Jansen, Infoblad VOL-BTS, wintereditie 2013

Bosbouw: 300 jaar voortrekker in duurzaamheid, Afdrukken

Patrick Jansen, Vakblad Natuur Bos Landschap, november 2013

Plugplantsoen versus naaktwortelplantsoen, Afdrukken

Patrick Jansen (Probos) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2013

Zonder scholing geen duurzaam bosbeheer!, Afdrukken

Patrick Jansen, Vakblad natuur bos landschap, september 2013

Innovaties op Elmia Wood 2013, Afdrukken

Patrick Jansen en Martijn Boosten, Bosrevue, september 2013

Kosten en baten wilgenenergieplantages, Afdrukken

Martijn Boosten en Patrick Jansen, Groen, juni 2013

Kan de Biobaler beheerskosten reduceren?, Afdrukken

Patrick Jansen, De Levende Natuur, januari 2013

Goedkope bescherming van erfgoed in bossen, Afdrukken

Patrick Jansen, Groen, januari 2013,

Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld, Patrick Jansen en Martijn Boosten, Bosbericht nr 9, 2012

Bosuitbreiding versus ontbossing in Nederland, Patrick Jansen en Jan Oldenburger, Bosbericht nr 2, 2012

Tijd rijp voor wilgenenergieplantages!, Patrick Jansen en Martijn Boosten, Bosbericht nr 1, 2012

Cultuurhistorie in bosbeheer, Afdrukken

Martijn Boosten en Patrick Jansen, Vitruvius, oktober 2012

Niederlande: Waldausbreitung versus Entwaldung, Afdrukken

Patrick Jansen en Jan Oldenburger, Holz-Zentralblatt, 28 september 2012

Umgang mit Zeugen der Kulturgeschichte im Wald, Afdrukken

Patrick Jansen, Martijn Boosten und Mark van Benthem, Holz-Zentralblatt, 28 september 2012

Cultuurhistorie in het bosbeheer, Afdrukken

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Martijn Boosten en Casper de Groot, Bos 4D, januari 2012